Toruń, dnia 2018-06-05 r.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Renata Maria Zając

Moniuszki 3/2
87-100 Toruń
56 656 33 11

KM 1374/17, km 370/18

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Renata Maria Zając podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 2018-06-28 r. o godz. 12:00
w 87-134 STARY TORUŃ, SZEROKA 38, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika : [...] i składających sie z :
lp Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywoławcza
1 Peugeot 308,2007r (czarny) nr rej. CTR85UY VIN VF34C9HZC55040742 1 15 000,00 11250,00
Ruchomość można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi  3/4  sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Uwaga
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.Komornik Sądowy

Renata Maria Zając