Toruń, dnia 2018-03-21 r.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Renata Maria Zając

Moniuszki 3/2
87-100 Toruń
56 656 33 11

KM 1848/17

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Renata Maria Zając podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 2018-05-09 r. o godz. 10:00
w 87-148 Łysomice, Gostkowo 74, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika : [...] i składających sie z :
lp Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywoławcza
1 OKLEJARKA JEDNOSTRONNA TYP DCKD FIRMY JAROMA SA ROK. PROD. 2006 1 18 000,00 13 500,00
Ruchomość można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi  3/4  sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Uwaga
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.Komornik Sądowy

Renata Maria Zając