Komornik Toruń
(panel administracyjny)
Login:
Hasło:
 
  Kancelaria
  Właściwość terytorialna
  Lokalizacja
  Przepisy prawne
  Dokumenty
  Kontakt

Poradnik ( często zadawane pytania ) 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Renata Maria Zając
Kancelaria Komornicza Toruń
  Nieruchomości
Ruchomości  

Poradnik

Poradnik - FAQ
 • Co należy zrobić, aby spowodować wszczęcie egzekucji ?
  Pierwszą niezbędną czynnością, którą musi dokonać wierzyciel, aby spowodować wszczęcie egzekucji jest złożenie stosownego wniosku ...
 • Co to jest tytuł wykonawczy ?
  zamknij
  Tytuł wykonawczy jest dokumentem publicznym, stwierdzającym istnienie nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i jednocześnie określającym zakres obowiązku prawnego dłużnika.

  Tytuł wykonawczy jest podstawą egzekucji. Oznacza to, że do każdego wniosku o wszczęcie egzekucji skierowanego do właściwego organu egzekucyjnego musi zostać dołączony ważny tytuł wykonawczy. Okoliczność ta podlega badaniu przez organ egzekucyjny z urzędu i w razie stwierdzenia braku tytułu wykonawczego następuje zwrot wniosku. Zasadą jest, że egzekucja wszczęta przeciwko komukolwiek bez tytułu wykonawczego jest bezpodstawna i podlega umorzeniu.

  Tytuł wykonawczy może powstać w postępowaniu sądowym (cywilnym lub karnym) lub w postępowaniu pozasądowym. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny, zaopatrzony w klauzulę wykonalności. W takim rozumieniu tytuł wykonawczy powstaje jako końcowy efekt postępowania klauzulowego.

  A. Hycaj, Egzekucja praktyczna, Poznań 2007, s. 115.
 • Czy wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego ?
  Ustawą dopuszczającą wybór komornika jest ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Ustawa ta wprowadziła w art. 8 nową instytucję procesową – prawo wyboru komornika ...
 • Jakich dóbr komornik nie może zająć ?
  Na podstawie przepisów ogólnych o postępowaniu egzekucyjnym, zgodnie z art. 829 kpc, egzekucji nie podlegają następujące ruchomości: ...
 

Serwis internetowy www.komornik-torun.pl ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi reklamy
działalności prowadzonej przez Kancelarię Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu.

keta toruń
(c) 2010 - eremico.pl - all rights reserved Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional KOMORNIK TORUŃ - kanał RSS kancelariawłaściwość terytorialnalokalizacjaporadnikdokumentykontakt licytacje : nieruchomościruchomości