Komornik Toruń
(panel administracyjny)
Login:
Hasło:
 
  Kancelaria
  Właściwość terytorialna
  Lokalizacja
  Przepisy prawne
  Dokumenty
  Kontakt

Poradnik ( często zadawane pytania ) 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Renata Maria Zając
Kancelaria Komornicza Toruń
  Nieruchomości
Ruchomości  

Poradnik

Poradnik - FAQ
 • Co należy zrobić, aby spowodować wszczęcie egzekucji ?
  zamknij
  Pierwszą niezbędną czynnością, którą musi dokonać wierzyciel, aby spowodować wszczęcie egzekucji jest złożenie stosownego wniosku. Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu, zgodnie z ogólna regułą, że wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się bądź na piśmie, bądź ustnie do protokołu (art. 760 k.p.c.). Komornik przyjmując ustny wniosek o wszczęcie egzekucji ma obowiązek natychmiast stwierdzić zgłoszenie wniosku protokołem (art. 809 k.p.c.). Wniosek złożony telefonicznie nie wywiera żadnych skutków.

  Wniosek składany na piśmie musi odpowiadać warunkom pisma procesowego. Jednym z tych warunków jest wskazanie adresu dłużnika. Może się jednak zdarzyć tak, że miejsce pobytu dłużnika nie jest znane. Wówczas wierzyciel winien złożyć do sądu egzekucyjnego wniosek o ustanowienie dla dłużnika kuratora.

  Wniosek o wszczęcie egzekucji, zgodnie z art. 797 k.p.c., musi zawierać:
  • wskazanie świadczenia, które ma być spełnione,
  • wskazanie sposobu egzekucji.

  Świadczenie, którego spełnienia domaga się wierzyciel musi być dokładnie oznaczone. W przypadku świadczeń pieniężnych musi być podana kwota należności głównej oraz świadczeń ubocznych tj. odsetek i kosztów postępowania w którym doszło do wydania tytułu egzekucyjnego. W przypadku świadczeń niepieniężnych świadczenie musi być jasno i jednoznacznie sprecyzowane. Świadczenie wskazane we wniosku lub żądaniu wszczęcia egzekucji musi być zgodne ze świadczeniem określonym w tytule wykonawczym, chociaż wierzyciel jako dysponent postępowania egzekucyjnego może żądać spełnienia jedynie części świadczenia. Nigdy natomiast nie może domagać się więcej niż to wynika z tytułu wykonawczego.

  Zgodnie z poglądami większości przedstawicieli doktryny wskazanie sposobu egzekucji sprowadza się do wskazania mienia dłużnika, z którego egzekucja ma być prowadzona. Mienie to musi być dokładnie oznaczone.

  A. Hycaj, Egzekucja praktyczna, Poznań 2007, s. 159-163.
 • Co to jest tytuł wykonawczy ?
  Tytuł wykonawczy jest dokumentem publicznym, stwierdzającym istnienie nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i jednocześnie określającym zakres obowiązku prawnego dłużnika ...
 • Czy wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego ?
  Ustawą dopuszczającą wybór komornika jest ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Ustawa ta wprowadziła w art. 8 nową instytucję procesową – prawo wyboru komornika ...
 • Jakich dóbr komornik nie może zająć ?
  Na podstawie przepisów ogólnych o postępowaniu egzekucyjnym, zgodnie z art. 829 kpc, egzekucji nie podlegają następujące ruchomości: ...
 

Serwis internetowy www.komornik-torun.pl ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi reklamy
działalności prowadzonej przez Kancelarię Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu.

keta toruń
(c) 2010 - eremico.pl - all rights reserved Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional KOMORNIK TORUŃ - kanał RSS kancelariawłaściwość terytorialnalokalizacjaporadnikdokumentykontakt licytacje : nieruchomościruchomości